Сергій Шовгеля: КЛЮЧОВЕ ЗАВДАННЯ «СХІДНОГО ГЗК» — ЗБІЛЬШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА УРАНОВОГО КОНЦЕНТРАТУ

Джерело: Журнал ЕнергоБізнес, №51 (1244) ОТ 21.12.2021
Автор статті: Дмитро Сидоров 
ДП «СхідГЗК» – дійсний член Асоціації «Український ядерний форум» - єдине в Україні підприємство, що забезпечує видобуток природного урану і виробництво його оксидного концентрату.
Східний гірничо-збагачувальний комбінат — це один з 28 уранодобувних центрів світу, серед яких він знаходиться в першій десятці, а також є найбільшим у Європі. Державне підприємство було створене в 1951 р. Комбінат є членом всесвітньої ядерної асоціації World Nuclear Association.
На сьогодні перед комбінатом стоїть ряд викликів, зокрема реалізація проекту розвитку Новокостянтинівської шахти, підприємство також здійснює кроки щодо покращення загальних господарських та фінансових показників. 

Пропонуємо до вашої уваги інтерв’ю керівника ДП «СхідГЗК» Сергія Шовгелі Журналу «ЕнергоБізнес», який розповів про роботу підприємства.

— Яке становище справ Ви прийняли на підприємстві станом на середину жовтня цього року? Які були його виробничі та фінансові показники?
— Треба відверто сказати, що підприємство я прийняв в досить складному виробничому та фінансовому становищі. Мало місце невиконання виробничих показників, затримка виплати заробітної плати, колосальна кредиторська заборгованість, у тому числі перед нашим стратегічним партнером ДП «НАЕК «Енергоатом». Мовою цифр показники роботи комбінату за 9 міс. 2021 р. виглядали наступним чином: виробництво уранового концентрату майже в 2 рази менше, ніж за відповідний період минулого року, збитки досягли 934 млн грн, кредиторська заборгованість складала 2.278 млрд грн, затримка термінів виплати заробітної плати працівникам комбінату становила майже місяць. Для виправлення ситуації потрібно було докласти чимало зусиль та часу.
— Які кроки Ви плануєте зробити для покращення фінансових та виробничих показників комбінату?
— Перш за все, необхідно стабілізувати роботу підприємства. Забезпечити сталу роботу основних підрозділів комбінату (шахт та уранопереробного заводу), збільшити обсяги виробництва уранового концентрату, нарешті забезпечити виконання своїх зобов’язань з постачання урану перед «Енергоатомом».
Крім вирішення поточних завдань, необхідно зосередитися на стратегічних напрямках:
  • розвиток перспективної Новокостянтинівської шахти для експлуатації найбільшого в Україні і Європі родовища урану;
  • будівництво нової сірчанокислотної установки для задоволення потреб уранопереробного виробництва;
  • виконання комплексу заходів щодо виведення з експлуатації Смолінської шахти, яка вже практично доопрацювала Ватутінське родовище.
— Плануєте покращити закупівлі підприємством?
— Так. Нещодавно введено в дію новий регламент щодо формування бюджету комбінату. Вживаються заходи щодо покращення стану договірної роботи. На підприємстві створена робоча група з питань розробки регламенту підготовки та укладання договорів за напрямками.
Підвищена відповідальність певних керівників та фахівців за якісне і своєчасне проведення конкурсних торгів та укладання договорів щодо забезпечення комбінату матеріалами та обладнанням.
Яскравим прикладом цього є вдале проведення у четвертому кварталі конкурсу з придбання вкрай необхідного гірничошахтного обладнання. Таким чином підприємство в повному обсязі освоїло бюджетні кошти та забезпечило перспективну Новокостянтинівську шахту новим обладнанням. Протягом року з незрозумілих причин це питання не вирішувалося і була реальна загроза втратити бюджетні кошти.
— Чи переуклало підприємство під Вашим керівництвом контракт з "Енергоатомом" на поставку уранового оксидного концентрату?
— Саме зараз готується нова додаткова угода з компанією «Енергоатом» на 2022 р. Вона передбачає збільшення ціни на концентрат майже на 14% у відповідності зі змінами котирувань світових цін на уран. Ключовим завданням «СхідГЗК» залишається питання збільшення виробництва уранового концентрату.
Також досягнута домовленість з керівництвом «Енергоатома» стосовно реструктуризації нашої заборгованості з постачання уранового концентрату на декілька років. Це надасть змогу комбінату поступово протягом певного періоду погасити свою кредиторську заборгованість перед компанією.
— Яка на сьогодні кількість та вартість недопоставленого уранового концентрату для «Енергоатома»?
— Станом на 1 жовтня 2021 р. заборгованість «СхідГЗК» перед генеруючою компанією досягла величезних розмірів. В кількісному вираженні вона складає 409 т концентрату, у вартісному — 1.429 млрд грн. Зрозуміло, що погасити таку значну заборгованість перед енергокомпанією комбінат не в змозі без певного порозуміння та підтримки з боку самої компанії.
— Яких інвестицій на сьогодні потребує підприємство, зокрема Інгульська та Смолінська шахти, гідрометалургійний завод та проект розвитку Новокостянтинівської шахти?
— Основний інвестиційний проект, який необхідно реалізувати, — це розвиток Новокостянтинівської шахти. Загальна вартість розробленого проекту будівництва гірничо-видобувного підприємства потужністю 1500 тис т уранової руди на рік складає 6.5 млрд грн.
Крім того, необхідне будівництво нової сірчанокислотної установки на гідрометалургійному заводі. Технологія виробництва уранового концентрату потребує значної кількості сірчаної кислоти. Оціночна вартість сучасної сірчанокислотної установки — до 1.5 млрд грн.
Також підприємству необхідна реконструкція транспортних галерей та перевантажувальних вузлів Інгульської шахти з метою підвищення якості уранових руд, які відвантажуються на уранопереробний завод. Витрати на реконструкцію складають 8.2 млн грн.
— На скільки треба збільшити обсяг видобутку уранової руди та підйомну здатність стволів Новокостянтинівської шахти для досягнення цільових показників?
— Дійсно, видобувні потужності Новокостянтинівської шахти в значній мірі обмежуються підйомними можливостями. Раніше розроблений проект освоєння Новокостянтинівського родовища передбачає збільшення видобутку урану майже у 4 рази проти досягнутого рівня. Для досягнення мети задоволення потреб ядерної енергетики України в урані потужності Новокостянтинівської шахти необхідно збільшити майже у 6 разів.
Це вимагає реконструкції головного ствола, будівництва допоміжного ствола, виконання значних обсягів гірничокапітальних робіт, нової вентиляційної установки, сталого енергозабезпечення шахти, будівництва залізничного сполучення. І все це необхідно здійснити в умовах працюючого урановидобувного комплексу.
— Яке обладнання для розвитку Новокостянтинівської шахти необхідно придбати, протягом якого періоду воно може бути встановлене та коли можна очікувати на видобуток першої руди?
— В режимі дослідно-промислової експлуатації Новокостянтинівська шахта здійснює видобуток уранової руди з 2011 р. На сьогодні обсяг видобутку урану складає всього до 400 т на рік. Саме тому поставлене завдання збільшити обсяги видобутку урану до повного задоволення потреб «Енергоатома» в природному урані поки не здійснене.
Затвердженим титулом будівництва підприємства на базі Новокостянтинівського родовища передбачено придбання обладнання на суму 1.5 млрд грн, у т.ч. придбання гірничошахтного обладнання на суму 776 млн грн.
— Яка кількість додаткових запасів потенційно може бути видобута завдяки проекту Новокостянтинівської шахти, яка може бути їх собівартість?
— Згідно з раніше розробленим проектом розвитку Новокостянтинівської шахти, планується вихід на рівень 1500 т видобутку урану. Враховуючи особливості родовища урану, великі запаси, високу якість уранової руди для родовищ України, майже 80% запасів відносяться до цінової категорії до $80/кг, решта — до $130/кг. Але для того, щоб отримати доступ до цих запасів, необхідно в повній мірі реалізувати проект розвитку, виконати величезний обсяг гірничокапітальних робіт.
— Яка кількість запасів на сьогодні залишилася на Інгульській та Смолінській шахтах (яка собівартість їх видобутку)? Коли планується закриття цих шахт?
— Родовища, які тривалий час відпрацьовують зазначені шахти, в значній мірі вичерпані. Особливо Ватутінське родовище Смолінської шахти. Внаслідок цього має місце висока собівартість виробництва урану із зазначених руд. Запаси Мічурінського, Центрального та Ватутінського родовищ відносяться до цінової категорії $130-260/кг.
Проектом Концепції Державної цільової екологічної програми "Зняття з експлуатації уранових об’єктів" передбачено зняття з експлуатації Смолінської шахти у 2023 р. Зняття з експлуатації Інгульської шахти передбачається у 2027 р. До цього часу необхідно вжити усіх заходів щодо збільшення обсягів видобутку урану на Новокостянтинівській шахті.
— Чи планує підприємство отримати нові спеціальні дозволи від Державної служби геології та надр України для розвідки та видобутку уранових руд?
— «СхідГЗК» має необхідні дозволи для здійснення своєї діяльності з видобутку урану на діючих родовищах.
Але проектом Концепції Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу до 2026 р. поруч з розвитком Новокостянтинівської шахти передбачається розробка Апрельського родовища. З метою проектування, виконання геологорозвідувальніх робіт та освоєння нового родовища необхідно буде отримувати відповідні спеціальні дозволи від Державної служби геології та надр України.