Membership Terms

 1. Асоціація є вільною для вступу та виходу Учасників. Учасниками Асоціації є її засновники та члени Асоціації (дійсні члени та асоційовані члени) - підприємства, прийняті до Асоціації, які дотримуються вимог Статуту Асоціації та виконують рішення Загальних зборів Асоціації.
 2. Учасником Асоціації може бути будь-яке підприємство чи об’єднання підприємств, що виявили бажання бути членом Асоціації та були прийняті до Асоціації відповідно до рішення  Президії Асоціації.
 3. Порядок набуття та припинення членства в Асоціації визначено Статутом Асоціації.
 4. В Асоціації встановлюється дві категорії членства: дійсне та асоційоване. Засновники Асоціації є її дійсними членами з моменту державної реєстрації Асоціації.
 5. Асоційоване членство в Асоціації наступає на підставі рішення Президії Асоціації про прийняття юридичної особи у асоційовані члени Асоціації.
 6. Дійсне членство в Асоціації можуть набути юридичні особи, що мають строк перебування в якості асоційованого члена Асоціації не менше трьох місяців. Рішення щодо набуття статусу дійсного члена Асоціації приймає Президія Асоціації.
 7. Учасники Асоціації мають права і обов’язки, що визначені Статутом.
 8. Дійсні члени беруть участь у Загальних зборах із правом вирішального голосу, асоційовані члени – з правом дорадчого голосу.
 9. Учасники Асоціації зобов'язані вносити внески у порядку та розмірі, що визначені відповідно до вимог Статуту.
 10. Членство в Асоціації припиняється у зв’язку з виключенням Учасника з Асоціації або при виході Учасника з Асоціації.
 11. Виключення Учасника з Асоціації здійснюється за рішенням Президії Асоціації в наступних випадках:
  • припинення Учасника шляхом ліквідації;
  • прийняття судом рішення про визнання Учасника банкрутом;
  • не виконання Учасником вимог, передбачених законодавством та Статутом.