Міненерго розробило законопроект для впровадження накопичувачів електроенергії - energy storage

Джерело інформації: Міністерство енергетики України, 03.09.2021
Міністерство енергетики винесло 03.09.2021 на громадське обговорення проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку систем накопичення енергії».
Документ передбачає:
-           введення нового учасника ринку електричної енергії - оператор системи накопичення енергії та встановлення його прав та обов’язків;
-           врегулювання питання ліцензування діяльності з накопичення енергії;
-           встановлення заборони для операторів системи передачі та розподілу провадити діяльність з накопичення енергії;
-           уточнення процедури проведення конкурсів на будівництво нової генеруючої потужності;
-           встановлення вимог для використання систем накопичення енергії виробниками електричної енергії, у тому числі з відновлювальних джерел енергії.
Накопичувачі енергії – одна з перспективних технологій, що дозволить підвищити гнучкість ОЕС України. Такі акумулятори можна використовувати для підтримання частоти (первинне регулювання) та перенесення потужності з періоду її профіциту в періоди її дефіциту (вторинне, третинне регулювання). 
Нормативно-правове регулювання впровадження накопичувачів надзвичайно актуальне з огляду на стрімке зростання частки відновлюваної енергетики в загальному енергобалансі України протягом останніх років.
Активний розвиток балансуючих потужностей, зокрема, систем накопичення, надасть енергосистемі необхідну гнучкість та стійкість, що є важливою умовою синхронізації ОЕС України із європейською енергосистемою ENTSO-E.
Водночас, це дозволить посилити спроможність енергетичної системи щодо інтеграції нових потужностей з відновлюваних джерел енергії і, таким чином, створити технічну можливість для подальшої декарбонізації української енергетики.
Громадське обговорення триватиме 30 днів.
Зауваження та пропозиції надсилаються до Міністерства енергетики України, вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601. Е-mail: vladyslav.maksakov@mev.gov.ua
З Проєктом Закону можна ознайомитись за посиланням:
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245573969&cat_id=167475

Читай також

Архів