Засідання Президії Асоціації «Український Ядерний Форум»

02 грудня 2020 року відбулося чергове засідання Президії Асоціації «Український Ядерний Форум», яке, зважаючи на карантинні обмеження, було проведено в онлайн-режимі.  
Головував на засіданні Президент Асоціації «Український Ядерний Форум» – Недашковський Юрій Олександрович.
Президія Асоціації «УЯФ» на даному засіданні погодила Звіт про діяльність Асоціації у 2020 році, який презентував Генеральний директор Асоціації «УЯФ» Кухарчук Микола Петрович. А також погодила звіт про виконання бюджету Асоціації у 2020 році для його подальшого подання на затвердження Загальних зборів.
Окрім того, Президія погодила Акт документальної перевірки фінансово-господарської діяльності Асоціації за 9 місяців 2020 року. Доповідав Голова Ревізійної комісії Асоціації «УЯФ» - Багіров В.А.
Далі Генеральний директор Асоціації «УЯФ» Кухарчук Микола Петрович презентував Основні напрями діяльності Асоціації УЯФ на 2021 рік. 
Президія Асоціації «УЯФ» погодила Основні напрями діяльності Асоціації на 2021 рік для їх подальшого подання на затвердження Загальних зборів. Окрім того, погодила бюджет Асоціації на 2021 рік та затвердила  штатний розклад Дирекції на 2021 рік.
Президією Асоціації «УЯФ» одноголосно було прийнято в асоційовані члени Асоціації «Український ядерний форум» ТОВ «НТ-Інжиніринг». 
ТОВ «НТ-Інжиніринг» здійснює комплексний аналіз безпеки об’єктів атомної енергетики та інфраструктури зі зберігання й захоронення радіоактивних відходів, зокрема із застосуванням ризик-інформованих підходів. 
Основними напрямками діяльності НТ-Інжиніринг є поводження з радіоактивними відходами, інжиніринг у галузі атомної енергетики, а також питання ядерної та радіаційної безпеки. В напрямку поводження з радіоактивними відходами НТ-Інжиніринг є однією з провідних приватних компаній в Україні. В напрямку інжинірингу у галузі атомної енергетики НТ-Інжиніринг фокусується на інноваційних технологіях, які дозволяють підвищити ефективність роботи ядерних генеруючих потужностей, забезпечуючи  високий рівень їхньої безпеки. Ефективність діяльності НТ-Інжиніринг забезпечується також наявністю в складі її афілійованих організацій двох дослідницьких інститутів - «Чорнобильського інституту досліджень і розвитку» та «Інститут інновацій ядерної енергетики», які займаються науково-дослідницькою та науково-практичною діяльністю у відповідних сферах.   Крім того, дочірня компанія «НТ-Експлорейшин» надає повний спектр послуг із поводження з небезпечними відходами, від виявлення та обстеження місць накопичення небезпечних речовин, до їх вилучення, транспортування і знешкодження. 

Довідково. Президія Асоціації УЯФ є колегіальним постійно діючим у період між Загальними зборами органом Асоціації, уповноваженим вирішувати всі питання статутної діяльності Асоціації, крім питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів. Президія Асоціації є підзвітною Загальним зборам. 

Читай також

Архів