Загальні збори Асоціації «Український Ядерний Форум»

02 грудня 2020 року відбулися чергові Загальні збори Асоціації «Український Ядерний Форум», які, зважаючи на карантинні обмеження, було проведено в онлайн-режимі.  
На засіданні обговорювались результати діяльності УЯФ за 2020 рік та план роботи на наступний рік. Головував на засіданні Президент Асоціації «Український Ядерний Форум» – Недашковський Юрій Олександрович.
Загальні збори Асоціації «УЯФ» на даному засіданні затвердили Звіт про діяльність Асоціації у 2020 році, який презентував Генеральний директор Асоціації «УЯФ» Кухарчука Микола Петрович, а також Звіти про виконання бюджету Асоціації на 2020 рік та діяльність Президії.
Окрім того, Загальними зборами було затверджено «Акт перевірки фінансово-господарської діяльності Асоціації «Український ядерний форум» за 2019 рік, який попередньо був ухвалений Президією Асоціації. Доповідав Голова Ревізійної комісії Асоціації «УЯФ» - Багіров В.А.
Далі Генеральний директор Асоціації «УЯФ» Кухарчук Микола Петрович презентував Основні напрями діяльності Асоціації УЯФ на 2021 рік.
Він зазначив, що в 2021 році головним пріоритетом діяльності Асоціації «УЯФ» буде сприяння розвитку вітчизняної ядерної енергетики, як базової низьковуглецевої технології виробництва електроенергії, та сталому розвитку атомно-промислового комплексу України. Основні напрямки діяльності Асоціації будуть спрямовані на подальше реформування енергоринку України, підтримку будівництва нових блоків та впровадження малих модульних реакторів, сприяння розвитку водневої енергетики, оптимізацію ланцюжка поставок обладнання та послуг в АПК України, сприяння підвищенню конкурентоспроможності атомної енергетики та залученню інвестицій в АПК тощо.  
Першочергову увагу буде приділено перегляду Енергетичної стратегії України та розробці довгострокової програми розвитку атомної енергетики, а також впровадженню нового закону України «Про енергетичну безпеку», спираючись на засади Національної економічної стратегії до 2030 року.  

Довідково. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АСОЦІАЦІЇ - це вищий орган управління Асоціації. У Загальних зборах мають право брати участь всі члени Асоціації. Кожний Учасник на Загальних зборах має один голос. Загальні збори скликаються не рідше 1 разу на рік.

 

Читай також

Архів