Зауваження та пропозиції Асоціації «УЯФ» до проекту Плану заходів з реалізації Енергетичної Стратегії України

Асоціація «УЯФ» в рамках процедури громадського обговорення уважно розглянула проект Плану заходів  з реалізації Енергетичної Стратегії України на період до 2035 року «Безпека, Енергоефективність, Конкурентоспроможність» на першому етапі «Реформування енергетичного сектору» (до 2020 року).

Розпорядженням №474-р від 24 червня 2016 року КМУ затвердив Стратегію реформування державного управління України на 2016-2020 роки. 

Завданням Стратегії є формування ефективної системи державного управління, що відповідає принципам публічного адміністрування ЄС, яка здатна виробляти і реалізувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток і адекватне реагування на внутрішні і зовнішні виклики; надання якісних публічних послуг громадянам та забезпечення оптимального використання публічних фінансів. На виконання Стратегії в Міненерговугілля  восени 2017 створені директорати політики та проведені конкурси на заміщення вакантних посад керівників нових директоратів, кожен з яких має відповідати за одну або кілька сфер політики.

У зв’язку з цим проект Плану заходів  з реалізації Енергетичної Стратегії України на період до 2035 року  «Безпека, Енергоефективність, Конкурентоспроможність» на першому етапі «Реформування енергетичного сектору» (до 2020 року), який неодноразово публічно був анонсований як «дорожня карта», логічно супроводити текстовою частиною, в якій визначити:

-Пріоритети державної політики в часових рамках «дорожньої карти».

Наприклад: 

Політика щодо створення  ринків природного газу та електроенергії відповідно до енергетичного законодавства ЄС з метою формування конкурентного та інвестиційно привабливого середовища;

Політика щодо низки рішень з питань, будівництва нових потужностей АЕС для забезпечення заміни тих, що будуть виводитись із експлуатації.

-Методологія впровадження заходів із включенням до неї принципів забезпечення ресурсами та інше;

Пропонуємо доповнити Розділ 1 «Підготовка нормативно-правових актів» таким заходом: «Створення організаційно-правових засад функціонування дієвого механізму накопичення Фонду зняття з експлуатації ядерних установок для фінансування робіт зі зняття з експлуатації атомних енергоблоків та забезпечення захисту коштів від інфляції».

Створення Фонду зняття з експлуатації передбачено ст. 33 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 08.02.1995 № 39/95-ВР, та іншими законами на нормативно-правовими актами. 

Не зважаючи на те, що Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» був прийнятий ще у 1995 р., реально відрахування до Фонду розпочалися від оператора тільки у 2005р. з набуттям чинності Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки». При цьому у перші роки відрахування оператора Уряд використовував на свій розсуд, не за призначенням. За ці роки не створений механізм реального накопичення коштів у Фонді та захист їх від інфляції. 

 

Відправлено до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за вих.лист.№17 від 05.01.2018р.